top of page

Onze artsen zijn geaccrediteerd en geconventioneerd;

Dit betekent dat wij het tarief van het RIZIV volgen en dat wij regelmatig naar bijscholing gaan.

Als gereglementeerd beroep (huisarts) staan we onder toezicht van de Orde der Artsen en zijn wij onderhevig aan de Code van medische deontologie.

De praktijk is beschikbaar van 8u tot 19u.

Daarvoor of daarna dient u de dokter van wacht te contacteren:1733

Voorschriften en attesten

Een voorschrift mag wettelijk gezien enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk of bij een huisbezoek. Voorschriften voor medicatie bestemd voor derden worden niet afgeleverd!

Ook telefonisch aangevraagde voorschriften worden niet afgeleverd. Tenzij een voorschrift na een consult vergeten werd te vragen. Maak daarom tijdig een afspraak met uw huisarts. Er worden u voldoende voorschriften meegegeven tot een volgende controle vereist is!

Ook voor het opmaken van allerhande attesten moet de persoon fysiek aanwezig zijn in de praktijk of bij het huisbezoek. Deze worden nooit opgemaakt zonder consultatie van de patiënt.

GMD

Wat is het GMD?

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

Het GMD is gratis voor iedereen. U hoeft niets meer voor te schieten. Alles wordt rechtstreeks geregeld tussen arts en ziekenfonds.

Wat zijn de voordelen?

Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.

Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatief patiënt,…).

Hoe een GMD aanvragen?

Bij uw volgende raadpleging in het kabinet of tijdens een huisbezoek vraagt u persoonlijk aan uw huisarts om een GMD te openen. Ouders vragen voor hun kind(eren) de opening van een GMD. Het GMD dient jaarlijks te worden verlengd.

U raadpleegt een andere arts?

Indien u een andere huisarts bezoekt dan diegene waarbij u uw GMD afsloot, kunt u van dezelfde rechten genieten indien deze huisartsen samenwerken in een door het Riziv geregistreerde groepering (dit zijn zowel de groepspraktijken als andere samenwerkingsverbanden tussen huisartsen).

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Wanneer u een andere arts (huisarts of specialist) raadpleegt, vraag dan altijd om nuttige informatie door te geven aan uw huisarts.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts.

bottom of page